Pages

Monday, June 13, 2011

കൂട്ടായി അഴിമുഖം ഒരസ്തമയ മുനമ്പ്


നീണ്ട് നിവര്‍ന്ന് പരന്നൊഴുകുന്ന നിളാനദിയും മരണത്തിന്റെ കയത്തിലേക്ക് ഒഴുകിഒടുങ്ങാന്‍ തിടുക്കം കൂട്ടുന്ന തിരൂര്‍ പുഴയും അറബിക്കടലിന്റെ വിരിമാറിനോട് ചേരുന്ന സംഗമസ്ഥാനമാണ് കൂട്ടായി പടിഞ്ഞാറേക്കര . പുഴയുടെ ശാന്തതയും കടലിന്റെ ക്ഷോഭവും ഇവ രണ്ടും ഒന്നാകുമ്പോഴുള്ള ചൂടും ചൂരും ഇവിടെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനാകും . സൂര്യന്റെ ഉദയാസ്തമയ കിരണങ്ങള്‍ക്ക് ശോഭ കൂടുന്ന ഈ അഴിമുഖത്ത് നാലു വര്‍ഷം മുമ്പ് പണി തീര്‍ത്ത ഒരുദ്യാനമുണ്ട് . തൊട്ടടുത്ത പ്രഭാതത്തിന് കൂടുതല്‍ തെളിച്ചമേകാന്‍ എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലുമുള്ള സൂര്യന്റെ പിന്മാറ്റം നേരില്‍ കണ്ടാസ്വദിക്കാന്‍ കളമൊരുക്കുന്ന 'ഒരസ്തമയ മുനമ്പ് ' (Cape Of Sunset) ഈ പാര്‍ക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് സംവിധാനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് . എല്ലാം മറന്ന് ഒരുമിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞുവരുന്ന വര്‍ത്തമാനക്കാലത്ത് നമുക്കിടയിലെ ഭിന്നതകള്‍ക്ക് അറുതി നല്‍കി കുശലങ്ങള്‍ പറയാനും സല്ലപിക്കാനുമുള്ള സുന്ദരമായ കാഴ്ചവട്ടമായി പടിഞ്ഞാറേക്കര മാറിക്കഴിഞ്ഞു . കൊച്ചോളങ്ങള്‍ തിരമാലകളോടിണചേരുന്ന പ്രണയമുഹൂര്‍ത്തം നേരില്‍കാണാന്‍ വന്ന വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്കൊരുക്കിയ കലാസായാഹ്നം ..


Koottayi Azhimugham / Padinharekara Beach is one of the top visited beaches in Malappuram DT, Kerala. The Tirur-Koottayi road ends at Padinharakara, better known as Padinjarekara Azhimugham /Kootayi Azhimugam, where the Bharathapuzha and Tirur river s converge to drain into the sea. DTPC ( The District Tourism Promotion Council) Malappuram converted the beach as ‘virgin territory’. It is the first Beach-side tourism project in Kerala.
 This place is noted for migratory birds, gathering in their thousands during February - April. This beautiful beach is very near Tirur and is also famous for its astonishing scenic beauty. This beach has long been a favourite destination for both domestic and international travellers as well as nature lovers…

If you plan to enjoy a vacation in Kerala, then Padinharekara Beach would be an ideal place. You would enjoy the friendly and pleasant hospitality services of local people. Moreover, the climate is also moderate throughout the year. Even it is a great idea for nearby residents to enjoy weekends on Padinharekara Beach of Kerala. It is the first
Padinharekara Beach is one of those rare beaches, which has drawn in tourists for its natural beauty, white sandy shoreline. Holidaying here is great fun. You can enjoy several water sports and unwind at several spa centers in Kerala. The traditional Kerala food is sumptuous and yummy.Jangar Service also available .
How to Reach:

By road:
Tirur- Koottayi Road –It is just a 20 Km drive from Tirur Thunchan Parambu.

Nearest railway station: 23 km away from Tirur railway station
Nearest Airport: Calicut International Airport, about 54 km to Tirur.

PLEASE DOUBLE CLICK TO ENLARGE THE PHOTOS...

KOOTTAYI AZHIMUGHAM

Padinharekara Beach
Photo Courtesy:- Mr Arif – IRIS –THE PORTFOLIO STUDIO,TIRUR
Wednesday, June 8, 2011

16. TOUR to NOOR LAKE, TIRUR (നൂര് തടാകം , തിരൂര്)

NOOR LAKE, Pachattiri, TIRUR - One of the most important tourists attractive places in the Malappuram District, Kerala the Gods Own Country. It is one of the most popular first out door studio in Kerala and in southern India. The green beauty of NOOR LAKE is especially during the monsoons are a wonderful sight. This lake is surrounded by 12 Acrs dense green artificial forests and Tirur River that are home to a wide variety of birds. It is a real feast for the eyes..The park opens on sundays only and there is no charge or entry fee to visit it. To avoid the rush only family is allow to enter the park.

The concept behind the Noor Lake is Mr. NOOR MOHAMMED. As far as Malayalees are concerned we are really proud of you.

Getting There

By road: Tirur- Murivazhikkal Road – KSRTC bus also available .It is just a 300m drive from Tirur Thunchan Parambu.
Nearest railway station: 2 km away from Tirur railway station
Nearest Airport: Calicut International Airport, about 54 km to Tirur.
  
PLEASE DOUBLE CLICK TO ENLARGE THE PHOTOS...

NOOR LAKE, TIRUR

NOOR LAKE - GREEN FOREST

Out Door Studio,Noor Lake ,Tirur

Glimpses of ParadiseMr.Noor Mohammed ,"Concept behind the Noor Lake"

At IRIS , they undertake commercial and personal projects .They deal with photography and Complete Video Coverage of Weddings, Engagements and other functions. Their artistic team of skilled professionals are specialists in commercial photography, life style photography, portraits and events including parties, celebrity appearances, trade shows and the like.

IRIS shoots pictures in digital at their studios and outdoor locations in color or black &white. At IRIS, They also entertain photographing for corporate, advertising and editorial clients.

Sunday, June 5, 2011

15.ആനക്കയം കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം

Cashew Research Station, Anakkayam (ആനക്കയം കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം )

Anakkayam is a small village in Malappuram district. A Cashew Research and Development Center located in Aanakkayam. Cashew Research Station was started in 1963. The station situated at Anakkayam village in Malappuram district has an area of 9.92ha of which 8 ha is under cashew and 0.5ha under coconut.

     Anakkayam was one of the battle places during the Khilafath uproar against the British rule. Anakkayam bridge was built in the '60s across Kadalundi river making a direct between Perintalmanna and Manjeri.